Máte záujem o tento produkt ?

Mám záujem

Kurzový lístok

24.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Effective účet

Založenie účtu

Navštívte ktorúkoľvek pobočku UniCredit Bank uzavrite písomnú zmluvu a vložte základný vklad vo výške:

  • 50 EUR 
  • 50 USD

Založenie a vedenie Sporiaceho účtu Effective je bez poplatkov.

Vklady na účet

Peniaze môžete na účet vkladať v hotovosti alebo bezhotovostne - prevodom peňazí z účtu vedeného v UniCredit Bank alebo inej banke.

Výbery z účtu

Úspory môžete z vyberať v hotovosti alebo bezhotovostne stanovením sumy, s ktorou chcete disponovať.

Výpovedná lehota

Výpovedná lehota pre Sporiaci účet Effective je 2 mesiace. Na jeden účet môžete zadať až desať výpovedí na rôzne sumy s rôznym dátumom splatnosti a na disponovanie s prostriedkami máte 5 kalendárnych dní. Výpoveď môžete zadávať, meniť a rušiť osobne aj telefonicky na základe písomnej dohody s bankou. Počas doby splatnosti môžete požiadať o prevedenie peňazí zo Sporiaceho účtu Effective na akýkoľvek účet vedený v UniCredit Bank.

Príklad

Predpokladajme, že zostatok na Vašom Sporiacom účte Effective je 3.319,39 EUR. Ak zadáte prvú výpoveď 2.5. na 663,90 EUR, môžete si odo dňa 2. 7. – 6.7. vybrať určenú sumu 663,90 EUR, ako aj pripísané úroky za predchádzajúce obdobia. Ak si úroky pri prvom výbere po ich pripísaní ponecháte na účte, budú sa naďalej úročiť spolu s celkovým zostatkom Vášho Sporiaceho účtu Effective a môžete ich počas 12 mesiacov odo dňa pripísania kedykoľvek vybrať.

Úročenie

Vklady sú úročené vyhlásenou sadzbou pre Sporiaci účet Effective. Úroky sa pripisujú mesačne.

Vaše peniaze chráni Zákon Českej republiky č. 21/1992 Sb. o bankách.