Kurzový lístok

27.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7250  26,3710 
USD 1,1200  1,0650 
Úplný kurzový lístok

Anonymné vklady

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1. 1. 2014 UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky prestáva v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zmluvou uzavretou medzi UniCredit Bank Slovakia a. s., Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Štátnou pokladnicou UniCredit Bank Slovakia a. s. vyplácať peňažné prostriedky v rozsahu náhrady zostatkov zo zrušených vkladov na doručiteľa. Žiadosti, prijaté do 31.12.2013, budú vybavené prostredníctvom príslušnej pobočky. 

S pozdravom,

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky