Máte záujem o tento produkt ?

Mám záujem

Kurzový lístok

21.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6920  26,3400 
USD 1,1220  1,0670 
Úplný kurzový lístok

Zlatá minca - 1. miesto

1. miesto v súťaži finančných produktov Zlatá minca 2015 v kategórii Spotrebné úvery.

PRESTO Úver (bezúčelový)

Presto úver

Príďte si k nám pre výhodný PRESTO Úver. Stačí sa zastaviť na ktorejkoľvek našej pobočke.

Výhody

  • na čokoľvek
  • úver si u nás môžete poistiť pre prípad neschopnosti splácať úver

Popis produktu

Úver môžete použiť:

  • na čokoľvek bez potreby dokladovania účelu použitia finančných prostriedkov

Požičať si môžete:

  • minimálna výška úveru: 650 EUR
  • maximálna výška úveru: 25 000 EUR (do 10 000 EUR aj bez pristúpenia spoludlžníka)

Splácať úver môžete:

  • od 1 – 7 rokov
  • fixne stanovenými mesačnými splátkami, ktorých výška sa počas splácania nemení

PDF Produktový list - PRESTO Úver

Podmienky získania

Žiadateľ o úver: 

  • občan vo veku od 18 rokov s trvalým resp. dlhodobým pobytom na území SR
  • pravidelný čistý mesačný príjem min. 280 EUR

Pri podpise žiadosti  budete potrebovať:

a) ak ste zamestnaný na trvalý pracovný pomer, potrebujete predložiť: Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti a výpisy z účtu, kde máte pripisovanú mzdu za posledné 2 mesiace*

b) ak ste podnikateľ, potrebujete preložiť: Potvrdenie o výške príjmu na základe daňového priznania, daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie, výkazy o príjmoch a výdavkoch, výkazy o majetku a záväzkoch za posledné zdaňovacie obdobie (alebo súvahu, výkaz ziskov a strát) a výpisy z podnikateľského účtu za posledných 6 mesiacov.

*Klienti s prevádzaným príjmom do UCB po dobu min. 6 mesiacov alebo klienti s príjmom zo závislej činnosti min. po dobu 13 mesiacov od rovnakého zamestnávateľa nepredkladajú banke potvrdenie o príjme zo závislej činnosti.

Smartfón Huawei P9 Lite bude poskytnutý v prípade dohodnutia úveru PRESTO Úver s dobou splatnosti min. 72 mesiacov, s poistením schopnosti splácať úver a s využívaním účtu v UniCredit Bank. Celková výška úveru (vrátane poistenia schopnosti splácať úver) musí byť minimálne v sume 7 200 €. Získanie smartfónu sa nevzťahuje na súčasných klientov s načerpaným PRESTO Úverom. Ponuka platí do odvolania.

Toto oznámenie má informatívny charakter a nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy.

Reprezentatívny príklad: chcete si požičať 7 500 €? Celková výška úveru je 7 500 €, s dobou splácania 5 rokov a fixnou úrokovou sadzbou 5,60 % p. a. Výška mesačnej splátky úveru je 143,61 €, mesačný poplatok za poskytnutie úveru je 0,81 €, ročná percentuálna miera nákladov je 8,06 % a celková suma, ktorú splatíte 60 splátkami, je 8 674,06 €.