Kurzový lístok

21.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6920  26,3400 
USD 1,1220  1,0670 
Úplný kurzový lístok

Úverový certifikát

Je bankou vystavené potvrdenie o spôsobilosti klienta získať a splácať hypoúver v určitej výške. Toto potvrdenie je určené pre klienta, ktorý:

  • ešte nemá vybratú nehnuteľnosť na financovanie alebo
  • bude kupovať nehnuteľnosť vo výstavbe v rámci developerských projektov banky a predmet zabezpečenia ešte nie je možné zdokladovať

Konkrétny hypoúver bude žiadateľovi poskytnutý za predpokladu schválenia a splnenia všetkých podmienok stanovených UniCredit Bank pre poskytovanie Hypoúverov.

Výška úveru uvedená v certifikáte je garantovaná v prípade, že žiadateľ ponúkne ako zabezpečenie úveru nehnuteľnosť , ktorej hodnotu banka akceptuje v plnej výške a na strane žiadateľa nenastanú zmeny, ktoré ovplyvnia jeho platobnú schopnosť preukázanú pred vystavením úverového certifikátu.

Pre získanie úverového certifikátu je potrebné predložiť len doklady o príjme a záväzkoch budúceho žiadateľa (príp. spolužiadateľa) o úver.

Úverový certifikát Vám po posúdení týchto dokladov vystaví ktorákoľvek pobočka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.