Máte záujem o tento produkt ?

Mám záujem

Kurzový lístok

28.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7090  26,3570 
USD 1,1190  1,0640 
Úplný kurzový lístok

Free hypoúver

je úver zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti určenej na celoročné bývanie, ktorý je možné použiť na akýkoľvek účel bez potreby dokladovania použitia prostriedkov úveru.

Podmienky úveru  


Žiadateľ o úver  

 • fyzická osoba - občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým pobytom na území SR  
 • vek minimálne 18 rokov  
 • čistý mesačný príjem viac ako 280 EUR v prípade Bankou akceptovanéhp typu príjmu

Výška úveru  

 • minimálna výška úveru: 3.300 EUR     
 • maximálna výška úveru: 70 % z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti  

Mena úveru  

 • EUR  

Lehota splatnosti  

 • 1 - 20 rokov  

Zabezpečenie úveru  


Základné zabezpečenie investičného úveru:  

 • zriadenie záložného práva k skolaudovanej tuzemskej nehnuteľnosti v prospech banky  
 • poistenie založenej nehnuteľnosti a vinkulácia poistného plnenia v prospech banky , poistné plnenie by malo byť dohodnuté minimálne vo výške poskytnutého úveru (resp. vo výške trhovej hodnoty nehnuteľnosti) a minimálne po dobu trvania úverového vzťahu  

Požiadavky na nehnuteľnosť  

 • nehnuteľnosť určená na celoročné bývanie (napr. rodinný dom alebo byt)  
 • vlastníkom nehnuteľnosti môže byť aj tretia osoba, ktorá do úverového vzťahu vstupuje ako záložca  
 • zakladaná nehnuteľnosť sa musí nachádzať na území SR  
 • na nehnuteľnosti nesmie viaznuť záložné právo alebo obmedzenie prevodu nehnuteľnosti voči tretím osobám alebo iným finančným inštitúciám (s výnimkou záložného práva v prospech ŠFRB, stavebnej sporiteľne a záložného práva zriadeného na zabezpečenie splnenia pohľadávok vyplývajúcich z prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru podľa § 15 až 18b zákona č. 182/93 Z.z. v znení neskorších predpisov .  

Čerpanie úveru  


Čerpanie investičného úveru môže byť realizované ako:  

 • jednorazové  
 • už pri podaní návrhu na vklad záložného práva k nehnuteľnosti v pospech banky  

Forma splácania  


Splácanie úveru sa uskutočňuje fixne stanovenými pravidelnými mesačnými anuitnými splátkami (splátka istiny úveru s úrokmi).

Výhody Free Hypoúveru  


 • bez poplatku za poradenstvo pri spracovaní úveru  
 • transparentná úroková sadzba  
 • nie je potrebné zdokladovať účel úveru  

Viac informácii vám radi poskytneme na infolinke UniTel 0800 14 00 14 (*1111).

arrows rightVypočítajte si výšku splátky pomocou HYPO kalkulačky
arrows rightPotvrdenia a žiadosti
arrows rightÚrokové sadzby 
arrows rightCenník bankových služieb