Kurzový lístok

25.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7000  26,3480 
USD 1,1170  1,0620 
Úplný kurzový lístok

Bezpečnostné schránky

Na určených pobočkách banky si môžu klienti na základe osobitnej zmluvy s príslušnou pobočkou banky prenajať bezpečnostnú schránku na uloženie cenných predmetov a listín. Prenájom tejto schránky môže byť na dobu určitú alebo neurčitú, s možnosťou dohodnutia poistnej sumy jej obsahu. Pri prenájme klient obdrží všetky kľúče od užívateľského uzáveru prenajatej schránky, pričom mu banka umožní prístup k tejto schránke a zabezpečí diskrétnu manipuláciu s jej obsahom, a to v čase pokladničných hodín a pri dodržaní zmluvne dohodnutých podmienok.

Banka okrem prenajímania bezpečnostných schránok ponúka svojim klientom možnosť úschovy listín, dokladov, cenných papierov emitovaných bankou. Úschovu vykonáva pobočka na základe zmluvy o úschove bez poistenia v uschovacích miestach banky (Trezorová úschova). Dokumenty predložené banke na úschovu prijíma pobočka v uzatvorených obaloch. Pobočka v tomto prípade zodpovedá len za neporušenosť obalu, nie za jeho obsah. Ak rozmery obalu úschovy alebo iné podmienky neumožňujú jej bezpečné uloženie v uschovacom mieste, pobočka je oprávnená prijatie hodnoty do úschovy odmietnuť.