Kurzový lístok

26.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6930  26,3410 
USD 1,1140  1,0580 
Úplný kurzový lístok

Šeky

Šek je platobný príkaz, ktorým vystaviteľ šeku prikazuje šekovníkovi (peňažný ústav, v ktorom má vystaviteľ vedený účet) vyplatiť osobe uvedenej na šeku alebo doručiteľovi šekovú sumu.

Druhy šekov:

  • súkromný šek - vystaviteľom šeku je fyzická alebo právnická osoba, klient banky
  • bankový šek – vystaviteľom šeku je priamo banka

Použitie súkromných šekov:

  • výber v hotovosti na pobočkách banky
  • úhrada záväzkov voči obchodným partnerom na Slovensku a v zahraničí

Bankový šek

Službu vystavovania bankových šekov banka od 1. 1. 2015 neposkytuje.

Inkaso šekov

Ak klient dostane od vystaviteľa šeku zahraničný (súkromný/bankový) šek, môže na ktorejkoľvek pobočke banky požiadať o sprostredkovanie inkasa tohto šeku.

Podmienky pre poskytnutie služby inkasa šekov:

  • šek predložený na inkaso spĺňa náležitosti stanovené Zmenkovým a šekovým zákonom č. 151/1950 Zb.,
  • šek je vystavený v mene uvedenej v kurzovom lístku banky,
  • klient má v banke otvorený platobný účet

Spôsob inkasa:

  • konečná platba – rýchlejší ale finančne náročnejší spôsob, musí byť použitý pri inkase šeku so šekovou sumou prevyšujúcou alebo rovnou 10.000.- EUR (alebo ekvivalent inej meny)
  • cash letter servis – lacnejší spôsob, odporúčaný pre šeky s nižšou šekovou sumou. 

Vyinkasovanú šekovú sumu banka pripíše na platobný účet klienta.V prípade, že šek predložený na inkaso nie je preplatený (šek nie je platný alebo krytý), banka vráti šek majiteľovi, pričom účtuje poplatky banky a zahraničnej banky.