Kurzový lístok

21.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6920  26,3400 
USD 1,1220  1,0670 
Úplný kurzový lístok

Hotovostné platobné služby

Hotovostné platby môže klient realizovať na základe hotovostných prevodných príkazov v domácej aj cudzej mene.

Formy prevodných príkazov

  • Vklad v hotovosti - hotovostný vklad peňažných prostriedkov je realizovaný na základe príkazu vkladateľa na účet klienta vedený v našej banke alebo inej banke príjemcu. Hotovosť môže vkladať pri priehradke v pobočke banky majiteľ účtu, ním poverená osoba alebo iná - tretia osoba.
  • Výber v hotovosti – hotovostný výber peňažných prostriedkov je realizovaný z účtu vedeného v banke na základe príkazu klienta alebo pokladničným šekom vydaným k tomuto účtu. Hotovosť môže vyberať pri priehradke v pobočke banky len majiteľ účtu alebo ním poverená osoba v podpisovom vzore. Výber v hotovosti nad sumu určenú pobočkou je klient povinný nahlásiť vopred.

Predkladanie hotovostných prevodných príkazov

Hotovostný prevodný príkaz môže klient v Banke predložiť:

  • osobne - na ktorejkoľvek pobočke Banky na Bankou schválenom formulári;
  • ústne - pri ústnom predložení prevodného príkazu nie je potrebné nič vypisovať, klient dostane potvrdenku o platbe;

platby v rámci Banky sú realizované v reálnom čase, t. j. v okamihu ich zadania do informačného systému.

Doplňujúce pokladničné služby

Banka poskytuje klientom aj iné služby súvisiace s manipuláciou hotovosti:

  • výmeny nominálnych hodnôt hotovosti v rámci jednej meny;
  • príjem alebo výmenu poškodených bankoviek (mincí) domácej meny;
  • predaj zberateľských a pamätných mincí.