Máte záujem o tento produkt ?

Mám záujem

Kurzový lístok

25.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7000  26,3480 
USD 1,1170  1,0620 
Úplný kurzový lístok

U konto TANDEM

ukonto-tandem.pngV tandeme ste na to dvaja! Čerpajte výhody  ako sú výbery zo všetkých bankomatov po celom svete zadarmo, bez obmedzenia v počte vykonaných transakcií a ďalšie výhody.

Podmienku pre bezplatné vedenie účtu  naviac môžete plniť vo dvoch. Vrámci U konto TANDEM získajte dva úplne samostatné na sebe nezávislé účty s vlastnými platobnými kartami a s možnosťou ovládať svoj účet cez Online Banking či Smart Banking.

 

Pri splnení jednoduchej podmienky môžu obaja klienti získať bez poplatku:

  •  Vedenie účtu pre každého klienta v tandeme
  • Všetky výbery z bankomatov všetkých poskytovateľov v SR a zahraničí kartou zapojenou do U konta
  • Odoslané SEPA úhrady:
    • cez Online Banking (tuzemské a cezhraničné do EHP)
    • cez Smart Banking (iba tuzemské)             
  • Všetky odoslané SEPA úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na prevod zostatku (sweeping) a platby SEPA inkasom (tuzemské a cezhraničné do EHP)
  • Garancia podmienok na 10 rokov*

U konto TANDEM je bez mesačného poplatku v prípade splnenia podmienky bezhotovostného kreditného obratu (mzda, dôchodok) v minimálnej výške 400 Eur za mesiac spolu na oboch účtoch tandemových klientov, používajúcich U konto TANDEM.

Založte si U konto pre seba a niekoho ďalšieho, posielajte na oba účty v súčte 400,- eur mesačne a nebudete za vedenie účtov ani dalšie bežné operácie platiť ani cent.

PDF U KONTO TANDEM – produktový list

 

* Garancia podmienok

Banka zaručuje Majiteľovi účtu a tandemovému klientovi bezplatné vedenie účtu po dobu 10 rokov odo dňa uzavretia tejto Zmluvy za podmienok, určených Bankou v Cenníku. Banka je oprávnená výšku požadovaného minimálneho mesačného príjmu, pripisovaného na účet, stanovenú v Cenníku, ako podmienku pre bezplatné vedenie účtu, meniť v závislosti od zmeny priemernej mzdy v Slovenskej republike.

 ---------------------------------------------

Do kreditného obratu sa nezapočítavajú prevody medzi účtami jedného klienta, medzi účtami tandemových klientov, pripísané úroky, kredit z ukončeného TV s automatickou obnovou, platby z čerpania úverových produktov, vrátenie poplatkov, vklady v hotovosti.