Máte záujem o tento produkt ?

Mám záujem

Kurzový lístok

28.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7090  26,3570 
USD 1,1190  1,0640 
Úplný kurzový lístok

U konto PREMIUM

Exkluzívny balík služieb pre najnáročnejších klientov, ktorý vám dáva k dispozícii nadštandardné benefity vrátane prestížnych platobných kariet

 • Až 2 zlaté karty v cene konta
 • Neobmedzené elektronické platby cez moderné služby elektronického bankovníctva (vrátane bezplatných samotných služieb Online Banking a  Mobile Banking)
 • Všetky výbery z bankomatov všetkých poskytovateľov na Slovensku a v zahraničí bezplatne

V rámci balíka získate:

 • Až 4 platobné karty z ponuky*):  
  • Debetné karty: MasterCard Gold, Debit MasterCard a bezkontaktná  platobná nálepka StickAir
  • Kreditné karty: VISA GOLD Sphere, VISA Classic Sphere a VISA Electron
 • Neobmedzené bezhotovostné platby kartou v SR a zahraničí (vrátane bezplatného dobíjania kreditu mobilných operátorov cez bankomaty) 
 • Všetky bezplatné výbery hotovosti z bankomatov v SR a v zahraničí  
 • Bezplatné všetky prijaté SEPA úhrady (tuzemské a cezhraničné)  na účet 
 • Bezplatné vklady hotovosti  a 2 výbery hotovosti na obchodnom mieste   
 • SEPA úhrady Trvalým príkazom na úhradu, Trvalým príkazom na prevod zostatku (sweeping) a platby SEPA inkasom (tuzemské a cezhraničné do EHP)1x  odoslaná SEPA úhrada (tuzemská alebo cezhraničná do EHP) predložená na obchodnom mieste 
 • Odoslané SEPA úhrady:
  • Cez Online Banking (tuzemské a cezhraničné do EHP)
  • cez Smart Banking (iba tuzemské)
 • Online Banking, mobilná aplikácia Smart Banking
 • Notifikácie SMS správou alebo e-mailom o všetkých transakciách na účte 
 • Pravidelné mesačné informácie o pohyboch a zostatku Vášho účtu 
 • Bezplatné vedenie druhého bežného účtu v Eur alebo cudzej mene 
 • Bezplatná správa trvalých príkazov, inkás a automatických prevodov medzi účtami (zrovnávanie zostatku účtu Sweeping) 
 • Zriadenie a vedenie povoleného prečerpania na účte (po splnení podmienok banky) 
 • Bezplatné vedenie 2 ďalších bežných účtov v Eur alebo cudzej mene 

Doplnkové služby platobného styku a služby k platobným kartám (zmena limitu na karte, znovuvytlačenie PIN, odblokovanie tokenu)

*) Maximálne 2 karty GOLD – z toho 1 kreditná a 1 debetná

PDF U Konto PREMIUM – produktový list

TIP: Ak vám ponuka U konta PREMIUM nevyhovuje, pozrite sa na U konto.