Kurzový lístok

21.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6920  26,3400 
USD 1,1220  1,0670 
Úplný kurzový lístok

Bežný účet

Čo Vám zabezpečí bežný účet?

  • Okamžitú možnosť disponovania s Vašimi peniazmi uloženými v EUR alebo zahraničnej mene USD, GBP, CZK, CAD, CHF, HUF formou:
  • vkladu a výberu hotovosti,
  • bezhotovostných platieb,
  • disponovania s peniazmi prostredníctvom  služieb elektronického bankovníctva,
  • použitia platobných kariet.
  • riadenie zostatku na účte rezerváciou, vinkuláciou peňazí, príkazom na zrovnávanie zostatku (sweeping) na účte podľa Vašich pokynov.
  • prehľad o stave a pohybe na účte, zúčtovaných úrokoch a poplatkoch prostredníctvom:
  • výpisu z účtu s doručovaním podľa Vašej dispozície,
  • prostredníctvom služby Online Bankingu, sms notifikácie alebo e-mailom.

Základné obchodné podmienky

Pri zriadení účtu sa vyžaduje preukázanie totožnosti.

Základný vklad a minimálny zostatok na účtoch podľa meny:

Mena Základný vklad Minimálny zostatok
EUR 5 5
USD 50 10
CZK 1500 150
GBP 50 5
CHF 50 5
CAD 100 10
HUF 3000 300

Vaše peniaze chráni Zákon Českej republiky č. 21/1992 Sb. o bankách.