Kurzový lístok

27.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7250  26,3710 
USD 1,1200  1,0650 
Úplný kurzový lístok

Program pre verných

Byť verný sa naozaj oplatí


Využite lojalitný program pre držiteľov kreditných kariet Program pre verných a ušetrite na transakciách s kartou VISA Electron, VISA Classic Sphere a VISA GOLD Sphere od UniCredit Bank.

Ako môžete ušetriť:

 • Ak počas zúčtovacieho obdobia dosiahne objem bezhotovostných transakcií na vašom kartovom účte stanovenú minimálnu výšku transakcií, bude vám za daný cyklus vrátený mesačný poplatok.
 • Limit minimálneho objemu platieb, ktorý treba dosiahnuť na vrátenie poplatku:
  • VISA Electron - 159 €
  • VISA Classic Sphere - 359 €
  • VISA GOLD Sphere - 959 €.
 • Vrátený poplatok sa vám zobrazí na výpise ku kreditnej karte.
 • Do objemu zúčtovaných bezhotovostných transakcií sa započítavajú debetné transakcie (platby za tovary a služby) hlavnou kartou, ako aj dodatkovými kartami a odpočítavajú sa kreditné transakcie (storná a vrátené transakcie).
 • Objem platieb sa vždy začína kumulovať na začiatku cyklu od nuly, nie je možné prenášať ho medzi jednotlivými zúčtovacími obdobiami.
 • Vernostný program sa nevzťahuje na karty, ktoré sú v omeškaní so splácaním viac ako 15 dní.

Informácie o pravidlách vernostného programu Program pre verných nájdete tu.

Príklad, ako ušetriť pri bežných mesačných nákupoch

Položky realizované kartou VISA Electron v priebehu cyklu 1. 4. – 30. 4.:
Bezhotovostné transakcie zúčtované v danom cykle prevýšili 159 €, klient sa môže tešiť z ušetreného mesačného poplatku za hlavnú kartu.
Zúčtovacie obdobie trvá od 1. do 30. dňa v mesiaci. S kreditnou kartou získate bezúročné obdobie až 45 dní na platby za tovary a služby a tiež na výbery hotovosti. Každú platbu alebo výber vám začíname úročiť až po skončení bezúročného obdobia – teda od 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Dĺžka bezúročného obdobia závisí od dátumu platby alebo výberu a počíta sa od tohto dátumu až do dátumu splatnosti.