Prehľad debetných platobných kariet

Debetné platobné karty Výhody

Maestro elektronická karta

Maestro bezkontaktné platby PayPass, platby cez internet, exkluzívny dizajn UEFA

Viac informácií

Maestro XtraKarta elektronická karta

Xtra karta mesačný limit, vydávaná už od 10 rokov, vhodná ako vreckové pre vaše deti, bezkontaktné platby PayPass, platby cez internet exkluzívny dizajn UEFA

Viac informácií

Maestro Bratislavská mestská karta elektronická karta

Bratislavská mestská karta pre klientov s trvalým pobytom v Bratislave, zľava na električenku MHD, zľava do zariadení v správe Hlavného mesta a další zľavy a benefity pri platbe kartou, bezkontaktné platby PayPass, platby cez internet, dobíjanie kreditu mobilného telefónu

Viac informácií

MasterCard StickAir platobná nálepka

MasterCard StickAir platobná nálepka bezkontaktná čarovná nálepka, s ktorou už nebudete potrebovať keš :), budete platiť rýchlo, pohodlne a bezpečne, vychytajte so StickAir nálepkou úplne všetky novinky a zľavy

Viac informácií

MasterCard Standard embosovaná karta

MasterCard Standard embosovaná karta medzinárodná platobná karta, s ktorou je možno platiť rýchlo a pohodlne na celom svete, vyberať hotovosť z bankomatov doma i v zahraničí, platby cez internet, cestovné poistenie pre držiteľa kariet aj rodinných príslušníkov

Viac informácií

Visa Classic embosovaná karta

Visa Classic embosovaná karta medzinárodná platobná karta, s ktorou je možno platiť rýchlo a pohodlně na celom svete, vybírať hotovost z bankomatov doma i v zahraničí, platby cez internet, cestovné poistenie pre držiteľa kariet aj rodinných príslušníkov

Viac informácií

MasterCard Gold embosovaná karta

MasterCard Gold embosovaná karta prestížna medzinárodná platobná karta so širokým uplatnením doma i v zahraničí, cestovné poistenie pre držiteľa kariet aj rodinných príslušníkov, členstvo v IAPA, MasterCard Elite Program a MasterCard Lounge

Viac informácií

Visa Gold embosovaná karta

Visa Gold embosovaná karta prestižní medzinárodná platobná karta so širokým uplatnením doma i v zahraničí, cestovné poistenie pre držiteľa kariet aj rodinných príslušníkov, členstvo v IAPA. Služba VISA Global Card Assistance Service

Viac informácií