Zoznam finančných inštitúcií

podľa zákona § 7 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej len „Zákon“)

IČOObchodné meno
 35779012*  ERGO Poisťovňa, a.s.*
 31322051  Union poisťovňa, a.s.
 00585441  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 36534978  Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
 00653501  UNIQA poisťovňa, a.s.
 35968079  AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

*Od 1.1.2013 došlo k zlúčeniu spoločnosti ERGO životná poisťovňa a.s. so spoločnosťou VICTORIA – VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s., pričom spoločnosť VICTORIA – VOLKSBANKEN Poisťovňa, a.s. je nástupníckou spoločnosťou. Novým obchodným menom je ERGO Poisťovňa, a.s.