Máte záujem o tento produkt ?

Mám záujem

Kurzový lístok

21.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6920  26,3400 
USD 1,1220  1,0670 
Úplný kurzový lístok

U Poistenie

Pravidelné platby pod kontrolou

U Poistenie

Rozmýšlali ste nad tým, ako by ste pokryli vaše pravidelné platby a výdavky v prípade pracovnej neschopnosti alebo úplnej trvalej invalidity?

UniCredit Bank vám prináša atraktívne poistenie k bežnému účtu, ktoré vám pomôže zabezpečiť vašu rodinu a ochrániť rodinný rozpočet práve v takejto situácií.

Vyberte si jeden z našich balíkov a majte pravidelné platby pod kontrolou

Balík Výška poistnej sumy Mesačný poplatok
Úplná trvalá invalidita Pracovná neschopnosť
Štandard 1000 € 100 € mesačne 3,49 
Plus 2000  200 € mesačne 6,49 

Poplatok za poistenie sa bude automaticky sťahovať z vášho bežného účtu v UniCredit Bank.

Pracovná neschopnosť

  • je lekárom stanovená dočasná pracovná neschopnosť (PN) z dôvodu choroby alebo úrazu
  • poistený nevykonáva žiadnu zárobkovú činnosť
  • podľa podmienok o sociálnom zabezpečení je poistenému vyplácaná nemocenská dávka Sociálnou poisťovňou 

V prípade PN trvajúcej dlhšie ako jeden mesiac vám za každý mesiac trvania vyplatíme 100 € resp. 200 € podľa zvoleného balíka. Poistnú sumu vám vyplácame až po dobu 6 mesiacov, počas trvania PN.

Úplná trvalá invalidita

Pri poistení úplnej trvalej invalidity je poistnou udalosťou právoplatné a vykonateľné rozhodnutie Sociálnej poisťovne o miere poklesu poisteného vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravým človekom.

V prípade úplnej trvalej invalidity vám jednorazovo vyplatíme poistné plnenie vo výške 1 000 € resp. 2 000 € podľa zvoleného balíka. Poistenie po vyplatení poistného plnenia následne zaniká.