Poistenie U5

V spolupráci s AXA Poisťovňou sme pre Vás pripravili unikátny produkt k Vášmu bežnému alebo sporiacemu účtu vedenom v UniCredit Bank - Poistenie U5.

Výhody

  • V prípade poistnej udalosti sa poistné plnenie rovná 5 násobku zostatku na Vašom účte a to aj v prípade že čerpáte povolené prečerpanie (max. plnenie až 20 000EUR).
  • Poistné krytie v prípade trvalého telesného poškodenia a smrti následkom úrazu Vás vyjde za menej ako 0,07 EUR/denne.

Parametre produktu

Poistenie pokrýva riziká v prípade smrti následkom úrazu a trvalého telesného poškodenia nad 50%. Poistenie Vám začne platiť už od 00:00 hod. dňa nasledujúceho po dni podpisu žiadosti o poistenie. Mesačný poplatok za poistenie je 1,95EUR.

Pre koho je produkt určený?

Klienti od 18 rokov, ktorí nedovŕšili vek 70 rokov a zároveň nepatria medzi nepoistiteľné osoby podľa príslušných Poistných podmienok.

Ako si dojednať poistenie?

Na všetkých pobočkách UniCredit Bank - Cez www.unicreditshop.sk si môžete dojednať schôdzku online.

Dokumenty na stiahnutie