Cestovné poistenie ONLINE – ERGO

Cestovné poistenie ERGO - Online

Výhody Krátkodobého cestovného poistenia v ERGO Poisťovni:

  • rýchle a jednoduché online uzavretie poistenia formou výberu zo 4 atraktívnych balíkov poistenia
  • možnosť vycestovania kdekoľvek do Sveta s balíkom World Privilege za atraktívnu cenu
  • poistenie liečebných nákladov až do limitu 120.000 EUR v balíku World Privilege
  • rodinné poistenie – spolu s poisteným je poistený aj manžel/manželka a až dve ich deti do veku 18 rokov za zvýhodnenú cenu
  • pomoc a poskytnutie financií aj v prípade zničenia, straty alebo odcudzenia osobných dokladov až do limitu 400 EUR v balíku World Privilege
  • asistenčná spoločnosť je pripravená 24 hodín denne pomáhať Vám v každej situácií kdekoľvek v zahraničí
  • prečítajte si viac informácií o poistení | Všeobecné poistné podmienky

Uzavrieť online