Investovanie pre deti

Každý chce pre svoje deti len to najlepšie. K najlepšiemu patrí aj kvalitné vzdelanie a poskytnutie možností na rozvoj športového či umeleckého talentu. Aby ste tieto ciele a sny mohli pre svoje deti naplniť, často sú potrebné nemalé finančné prostriedky. Na budúcnosť je potrebné myslieť už dnes. Jednou z možností je začať čo najskôr pravidelne investovať a využiť tak potenciál vyšších výnosov v stredno až dlhodobom časovom horizonte.

UniCredit Bank vám ponúka investičné programy aj vo verzii pre svojich detských klientov:

Program pravidelného investovania U invest

 • už od 20 EUR mesačne
 • jeden z najflexibilnejších investičných programov pre deti na slovenskom trhu
 • s možnosťou výberu zo 3 stratégií vytvorených tak, aby zodpovedali investičným obdobiam rôznej dĺžky
 • umožňuje kedykoľvek zmeniť stratégiu, výšku investície, frekvenciu investovania
 • v prípade potreby je možné investovanie na určitý čas prerušiť
 • kedykoľvek je možné požiadať o spätný predaj podielových listov
 • informácie o investícii sú k dispozícii prostredníctvom elektronických výpisov aj webovej aplikácie

Viac informácií o U invest

Investičné sporenie RYTMUS SELECT

 • môže sa do neho zapojiť každý už od sumy 30 EUR alebo 30 USD
 • pravidelné investovanie do ktoréhokoľvek podfondu Pioneer Funds alebo Pioneer S.F. distribuovaného v SR
 • pre skúsenejších investorov - rodičov, ktorí ocenia možnosť vytvoriť si vlastné portfólio
 • možnosť zvoliť si frekvenciu investovania
 • program je nastavený do dosiahnutia veku 18 rokov, ale v investovaní možno pokračovať aj po dosiahnutí tohto veku
 • možnosť meniť skladbu portfólia, výšku a frekvenciu investície

Viac informácii vám poskytneme v ktorejkoľvek pobočke UniCredit Bank.

Dôležité:

Investície do podielových listov v sebe obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Miera očakávaného výnosu z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov súvisí s mierou investičného rizika a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Investovanie nesie so sebou množstvo rizík; vysvetlenie rizík a ich vplyv na kolísanie aktuálnej hodnoty investovanej čiastky sú uvedené TU. Skôr než sa rozhodnete investovať, oboznámte sa s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami, daňovými dôsledkami a s Prospektom a manažérskymi pravidlami fondov Pioneer Funds, Pioneer Fund Solutions a Pioneer S.F.