Máte záujem o tento produkt ?

Mám záujem

Hviezdne fondy Pioneer

Hviezdne fondy Pioneer

Doprajte svojim peniazom prvotriednu starostlivosť s hviezdnymi fondmi Pioneer:

  • Pioneer Investments spravujú investície už od roku 1928
  • Fondy ponúkajú riešenie pre konzervatívnych aj dynamických investorov
  • O vysokej kvalite fondov Pioneer svedčí rastúci počet fondov hodnotených renomovanou agentúrou Morningstar 4 až 5 hviezdičkami

Skupina Pioneer Investments je na hviezdnom poli viac než úspešná. Rastúci trend 4 až 5 hviezdičkových fondov svedčí o prvotriednej kvalite fondov Pioneer. Podľa agentúry Morningstar takéto vysoké hodnotenie ku koncu novembra 2013 malo takmer 50% luxemburských Pioneer Funds a aktuálne niekoľko desiatok ďalších zahraničních fondov skupiny Pioneer Investments.

HVIEZDNE FONDY PIONEER – viac sa dočítate v brožúre TU

Pioneer Funds – Euro Strategic Bond
Dlhopisový fond s atraktívnym výnosovým potenciálom v prostredí nízkých úrokových sadzieb

Pioneer Funds – Strategic Income
Aktívna dlhopisová stratégia dnešných dní s vyšším výnosovým potenciálom

Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
Zmiešaný fond, ktorého cieľom je prekonávať infláciu

Pioneer Funds – European Equity Target Income
Akciový fond veľkých európskych spoločností vyplácajúcich vysokú dividendu

Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund
Akciový fond s tradíciou investovania na americkom trhu

Kompletná ponuka fondov  Pioneer Funds, Pioneer Fund Solutions a Pioneer S.F. TU

Dôležité:
Investície do podielových listov v sebe obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Miera očakávaného výnosu z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov súvisí s mierou investičného rizika a nie je isté, že skutočný výnos bude zodpovedať výnosu očakávanému. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Investovanie nesie so sebou množstvo rizík; vysvetlenie rizík a ich vplyv na kolísanie aktuálnej hodnoty investovanej čiastky sú uvedené TU. Skôr než sa rozhodnete investovať, oboznámte sa s legislatívnymi podmienkami investície, devízovými obmedzeniami, daňovými dôsledkami a s Prospektom a manažérskymi pravidlami fondov Pioneer Funds, Pioneer P.F. a Pioneer S.F.