Máte záujem o tento produkt ?

Mám záujem

Kurzový lístok

21.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6920  26,3400 
USD 1,1220  1,0670 
Úplný kurzový lístok

Cenné papiere

Sprostredkovanie obchodov s cennými papiermi na účet klienta

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, zastupuje svojich klientov na verejných, príp. neverejných trhoch s cennými papiermi. Ponuka brokerských služieb predstavuje sprostredkovanie investícií do:

  • verejne obchodovateľných cenných papierov (dlhopisy, akcie, atď.) - banka sprostredkováva klientom obchody s cennými papiermi na Burze cenných papierov

Podmienkou realizovania obchodov je podpísanie komisionárskej zmluvy medzi klientom a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

  • štátnych pokladničných poukážok (ďalej ŠPP) - trh pokladničných poukážok organizuje Národná banka Slovenska (NBS).
    Priamy prístup na tento trh majú len banky. Ostatné subjekty (len právnické osoby) môžu obchodovať prostredníctvom svojho agenta (čiže banky).

Podmienkou realizovania obchodov so štátnymi pokladničnými poukážkami je podpísanie:

  • trojstrannej zmluvy medzi klientom, NBS a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
  • podpísanie Mandátnej zmluvy medzi klientom a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
  • štátnych dlhopisov (ďalej ŠD) - prístup na primárny trh majú obchodníci s cennými papiermi a poisťovne. Sekundárny trh so štátnymi dlhopismi organizuje BCPB.
  • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako obchodník s cennými papiermi sprostredkuje nákup, resp. predaj cenných papierov.
  • Podmienkou realizovania obchodov je podpísanie komisionárskej zmluvy medzi klientom a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

Dokument vo formáte Adobe Acrobat Termíny pre doručenie inštrukcií na vysporiadanie cenných papierov