Zodpovedné podnikanie

UniCredit vníma zodpovedné podnikanie ako neoddeliteľnú súčasť biznisu. Byť zodpovedne podnikajúcou bankou v súčasnosti znamená, že pri každodenných rozhodnutiach berieme do úvahy naše záväzky v sociálnej, ekonomickej a environmentálnej oblasti. Je to náš trvalý záväzok zameraný na pochopenie očakávaní našich zainteresovaných subjektov, na vytváranie pretrvávajúcich hodnôt a na podporu hospodárskeho rozvoja a regiónov, v ktorých pôsobíme.

Podnikať dnes už nie je problém. Ale podnikať zodpovedne, to je dlhodobý záväzok voči všetkým záujmovým skupinám. Len zodpovedné podnikanie vedie k úspechu v dlhodobom horizonte a to je cieľ aj UniCredit Bank na Slovensku.

Pohľad na zodpovedné podnikanie v roku 2011

 

logo_YCYP

Your Choice, Your Project 2014!

Na prelome mája a júna sa uskutočnilo interné hlasovanie zamestnancov v rámci programu „ Your choice, Your Project" – Váš hlas, Váš projek.  Zamestnanci banky tak mali možnosť podporiť svojím hlasom jeden zo štyroch spoločensky prospešných projektov, ktorý získal  5 000 eur od UniCredit Foundation.

Hlavným poslaním týchto spoločensky prospešných podnikateľov (tzv. social enterpreneurship) je riešiť aktuálne spoločenské problémy pred generovaním vlastného zisku. Či už ide o zamestnávanie znevýhodnených skupín obyvateľstva, riešenie environmentálnych problémov, rozvoj miestnej komunity alebo pomoc zdravotne postihnutým.Celkovo sa do hlasovania zapojilo takmer 300 zamestnancov UniCredit Bank i UniCredit Leasingu na Slovensku.

Víťazom interného hlasovania na Slovensku sa stalo Centrum Svetielko (164 hlasov). Projekt o.z. Viera-láska-nádej poskytuje komplexnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť deťom s viacnásobným postihnutím v Prešove a vďaka investičnému grantu vo výške 12 000 eur od UniCredit Foundation už i v Trenčíne.  „Cena sympatie zamestnancov UniCredit Bank vo výške 5000 eur nám pomôže vyškoliť terapeutov na rehabilitačnú  metódu TheraSuit a umožní tak pomáhať ešte väčšiemu počtu postihnutých detí a to nielen na východnom, ale už i na západnom Slovensku", povedala Mária Šárossyová, zakladateľka centra.

Viac o činnosti centra Svetielko  v rozhovore s p. Šárossyovou TU >>

Finálne výsledky zapojených projektov:

1.     Centrum Svetielko  – víťazný projekt - centrum poskytuje komplexnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť deťom a ich rodinám s viacnásobným postihnutím, 

2.     BEEZnis, projekt o.z. kRaj - projekt sa venuje rozvoju včelárstva na Slovensku

3.     Z dobrých rúk  -zabezpečuje odbyt produktov až 14 chránených dielní a dáva tak prácu viac 60 ľuďom s mentálnym a telesným postihnutím, 

4.     Zdravá kuchyňa, projekt o.z. Kvas propaguje zdravú kuchyňu a kurzy varenia pre ľudí so špecifickými stravovacími potrebami.

Všetky zapojené projekty v internom hlasovaní Your Choice, Your Project získali v rámci grantového programu „Môžu ryby lietať", ktorý realizovala naša partnerská nadácia Provida grant vo výške 12 000 EUR od UniCredit Foundation na realizáciu svojich sociálno-podnikateľských zámerov. Ich projekty najlepšie spĺňali podmienky udelenia grantu. Suma 5 000 EUR bola bonusovou odmenou – cenou sympatie zamestnancov banky.