Protikorupčné pravidlá

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. uplatňuje princíp nulovej tolerancie voči korupcii. Banka nebude tolerovať zapojenie svojich zamestnancov alebo tretích strán v akomkoľvek vzťahu k Banke do korupčného konania, či už priameho alebo nepriameho.

Kompletné protikorupčné pravidlá nájdete tu.