Kurzový lístok

26.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6930  26,3410 
USD 1,1140  1,0580 
Úplný kurzový lístok

Mifid

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) je Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi. Do Slovenského právneho poriadku je implementovaná prostredníctvom zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a jeho neskoršej novely č. 209/2007.

Ciele, ktoré má MiFID splniť sú zavedenie jednotných pravidiel zabezpečenia ochrany investorov v celej EÚ a dokončenie procesu tvorby jednotných konkurenčných podmienok pre všetky typy obchodných systémov.

MiFID je ďalším krokom k jednotnému európskemu trhu a regulačnému režimu investičných služieb. Zahŕňa spoločnosti finančných služieb (banky, investičných poradcov, atď.) v rámci EÚ, ktoré vykonávajú investičné služby a činnosti alebo pomocné služby (napr. držiteľskú správu cenných papierov), ako aj obchodné systémy.

Na nasledujúcich stranách uvádzame podrobné informácie o základných charakteristikách a prínosoch MiFID. Váš vzťahový manažér Vám rád poskytne dodatočné informácie ohľadom novej smernice.