Kurzový lístok

21.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6920  26,3400 
USD 1,1220  1,0670 
Úplný kurzový lístok

Finančné ukazovatele - archív

INFORMÁCIE UVEREJŇOVANÉ PODĽA OPATRENIA 
NBS Č. 15/2010 ŠTVRŤROČNE (K 31.12.2013)

Šípka Informácie o banke

Šípka IFRS účtovná závierka

Informácie Uverejňované PODĽA OPATRENIA
NBS č. 15/2010 štvrťročne (k 30.09.2013)

Šípka Informácie o banke

Šípka IFRS účtovná závierka

Šípka IFRS účtovná závierka (english translation) 

Šípka Schéma konsolidovaného celku

Informácie Uverejňované PODĽA OPATRENIA
NBS č. 15/2010 štvrťročne (k 30.06.2013)

Šípka Informácie o banke

Šípka IFRS účtovná závierka

Šípka Schéma konsolidovaného celku

Informácie Uverejňované PODĽA OPATRENIA NBS č. 15/2010
štvrťročne (k 31.03.2013)

Šípka Informácie o banke

Šípka IFRS účtovná závierka

Šípka Schéma konsolidovaného celku

Informácie Uverejňované PODĽA OPATRENIA NBS č. 15/2010
štvrťročne (k 31.12.2012)

Šípka Informácie o banke

Šípka IFRS účtovná závierka

Šípka Schéma konsolidovaného celku

Informácie Uverejňované PODĽA OPATRENIA NBS č. 15/2010
štvrťročne (k 30.9.2012)

Šípka Informácie o banke

Šípka IFRS účtovná závierka

Šípka Schéma konsolidovaného celku

Šípka Informácie zverejňované na konsolidovanom základe podľa opatrenia NBS č.15/2010

Informácie Uverejňované PODĽA OPATRENIA NBS č. 15/2010
štvrťročne (k 31.3.2012)

Šípka Informácie o činnosti banky

Vybrané finančné ukazovatele a individuálna účtovná závierka
Šípka Vybrané finančné ukazovatele
Šípka IFRS účtovná závierka

Informácie o akcionároch banky
Šípka Štruktúra akcionárov
Šípka Schéma konsolidovaného celku

Šípka Informácie o prístupe banky k hodnoteniu primeranosti vnútorného kapitálu

Šípka Informácia o prístupe banky k riadeniu operačného rizika

Informácie Uverejňované PODĽA OPATRENIA NBS č. 15/2010
štvrťročne (k 31.12.2011)

Šípka Informácie o činnosti banky

Vybrané finančné ukazovatele a individuálna účtovná závierka
Šípka Vybrané finančné ukazovatele
Šípka IFRS účtovná závierka

Informácie o akcionároch banky
Šípka Štruktúra akcionárov
Šípka Schéma konsolidovaného celku

Šípka Informácie o prístupe banky k hodnoteniu primeranosti vnútorného kapitálu

Šípka Informácia o prístupe banky k riadeniu operačného rizika

Informácie Uverejňované PODĽA OPATRENIA NBS č. 15/2010
štvrťročne (k 30.9.2011)

Šípka Informácie o činnosti banky

Vybrané finančné ukazovatele a individuálna účtovná závierka
Šípka Vybrané finančné ukazovatele
Šípka IFRS účtovná závierka

Informácie o akcionároch banky
Šípka Štruktúra akcionárov
Šípka Schéma konsolidovaného celku

Šípka Informácie o prístupe banky k hodnoteniu primeranosti vnútorného kapitálu

Šípka Informácia o prístupe banky k riadeniu operačného rizika

Informácie Uverejňované PODĽA OPATRENIA NBS č. 15/2010
štvrťročne (k 31.3.2011)

Šípka Informácie o činnosti banky

Vybrané finančné ukazovatele a individuálna účtovná závierka
Šípka Vybrané finančné ukazovatele
Šípka IFRS účtovná závierka

Informácie o akcionároch banky
Šípka Štruktúra akcionárov
Šípka Schéma konsolidovaného celku

Šípka Informácie o prístupe banky k hodnoteniu primeranosti vnútorného kapitálu

Šípka Informácia o prístupe banky k riadeniu operačného rizika