Kurzový lístok

22.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Finančné ukazovatele

INFORMÁCIE UVEREJŇOVANÉ PODĽA OPATRENIA 
NBS Č. 16/2014 (K 31. 12. 2015)

ŠípkaInformácie o banke

ŠípkaInformácie o finančných ukazovateľoch, v zmysle  § 1, odstavca 3), Opatrenia NBS 16/2014 sú súčasťou Výročnej správy zahraničnej banky

INFORMÁCIE UVEREJŇOVANÉ PODĽA OPATRENIA 
NBS Č. 16/2014 (K 31. 12. 2014)

ŠípkaInformácie o banke

ŠípkaInformácie o finančných ukazovateľoch, v zmysle  § 1, odstavca 3), Opatrenia NBS 16/2014 sú súčasťou Výročnej správy zahraničnej banky

INFORMÁCIE UVEREJŇOVANÉ PODĽA OPATRENIA 
NBS Č. 15/2010 ŠTVRŤROČNE (K 30. 9. 2014)

Šípka Informácie o banke

INFORMÁCIE UVEREJŇOVANÉ PODĽA OPATRENIA 
NBS Č. 15/2010 ŠTVRŤROČNE (K 30. 6. 2014)

Šípka Informácie o banke

INFORMÁCIE UVEREJŇOVANÉ PODĽA OPATRENIA 
NBS Č. 15/2010 ŠTVRŤROČNE (K 31. 3. 2014)

Šípka Informácie o banke