Kurzový lístok

07.12.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7150  26,3630 
USD 1,1000  1,0450 
Úplný kurzový lístok

O banke

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Kto sme?

Sme silná a výkonná európska banka s dominantným postavením v strednej a východnej Európe. Vďaka tomu uľahčujeme našim klientom prístup na medzinárodný trh a kontakty s ich partnermi. Stále nás motivuje vysoká kvalita služieb vo všetkom, s čím naši klienti prichádzajú do kontaktu a garantujeme im vysoký štandard služieb v rámci celej UniCredit Bank.

Pre koho tu sme?

Pre náročnú,  individuálnu a privátnu klientelu, podnikateľov i firmy, ktoré chcú za sebou vidieť jasné výsledky a majú snahu sa neustále zlepšovať. Požadujú kvalitu a výkonnosť a vo finančných oblastiach hľadajú spôsob, ako optimálne využiť svoje peniaze.

Čo ponúkame?

Ponúkame komplexné, spoľahlivé a dôkladne navrhnuté produkty a služby, ktoré v danej oblasti patria vždy medzi tie najlepšie. Máme skutočných osobných bankárov, ktorí sú proaktívni, samostatní a majú dostatok kompetencií.  Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a pripravujeme pre nich naozaj zmysluplné, užitočné a efektívne riešenia. Náš vzťah je založený na vzájomnej dôvere a diskrétnosti.

 

História

UniCredit Bank na Slovensku vznikla  fúziou UniBanky, a. s. a HVB Bank Slovakia a. s.  v apríli 2007. Obe banky už predtým pôsobili na slovenskom trhu vyše 17 rokov a vybudovali si výnimoč né renomé v niekoľkých oblastiach. Od 1. decembra 2013 UniCredit Bank v Českej republike a na Slovensku poskytuje bankové produkty a služby pod jednotným obchodným názvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Na Slovensku je obchodný názov novej banky rozšírený o dodatok „pobočka zahraničnej banky“ (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – pobočka zahraničnej banky).

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., patrí na obidvoch trhoch medzi popredné finančné inštitúcie.  Prostredníctvom jednej z najširších pobočkových sietí na Slovensku sme klientom nablízku vo všetkých regiónoch. Pokrývame finančné potreby individuálnych klientov, podnikateľov a firiem. Ponúkame tiež exkluzívne služby pre klientov privátneho ban kovníctva.

UniCredit Bank patrí  k lídrom vo financovaní firiem na slovenskom trhu. Obsluhujeme všetky segmenty trhu. Našou klientelou sú globálne medzinárodné spoločnosti, nadnárodné a zahraničné firmy, stredne veľké firmy, developerské spoločnosti, firmy z oblasti agrobiznisu, ako aj firmy z finančného sektora.

Našou konkurenčnou výhodou je, že sme súčasťou najsilnejšej bankovej skupiny v strednej a východnej Európe. Vďaka tomu využívame prístup,  ktorý umožňuje harmonizáciu obchodných podmienok a spôsobu obsluhy veľkých medzinárodných klientov. Znamená to, že týchto klientov sme schopní obsluhovať  na rovnakej úrovni a rovnakým spôsobom  akú sú zvyknutí vo svojich domovských krajinách.

UniCredit Bank má modernú firemnú kultúru. Riadi sa hodnotami tzv. Charty integrity, ktorá v rámci celej skupiny definuje základné hodnoty ako východisko správania sa a konania. Je postavená na piliéroch – čestnosť, rešpekt, sloboda, transparentnosť vzájomnosť, dôvera.