Kurzový lístok

22.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Zásady bezpečného používania internetového bankovníctva

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, dodržiava všetky bezpečnostné normy a štandardy, ktoré vedú k bezpečnému používaniu produktov Internetového bankovníctva (Online Banking BusinnesNet, BusinnesNet Professional) pre svojich klientov. Bezpečnostné pravidlá pre ochranu informačného systému banka dodržiava na lokálnej i koncernovej úrovni v rámci stanovených bezpečnostných štandardov bankovej skupiny UniCredit Group.

Bezpečnosť a ochrana produktov Internetového bankovníctva pred zneužitím nie je len otázkou bezpečnostných opatrení na strane banky, ale rovnako je dôležité dodržiavanie základných bezpečnostných pravidiel na strane klienta, používateľa produktov Internetového bankovníctva

Banka z hľadiska dodržiavania bezpečnosti pri používaní produktov Internetového bankovníctva odporúča svojim klientom dodržiavať minimálne nasledovné opatrenia:

  • Používať legálne zakúpený softvér, inštalovať si najnovšie bezpečnostné aktualizácie a záplaty informačného systému na svojom počítači.
  • Nainštalovať si antivírový softvér - tento softvér je potrebné pravidelne aktualizovať, aby bol odolný voči najnovším druhom vírusov, a zároveň používať anti-spyware programy a osobné firewally.
  • Na počítači, ktorý využívate pre obsluhu produktov Internetového bankovníctva, neodporúčame používanie "instant-messengerov" ako napríklad Skype, Microsoft MSM messenger, ICQ alebo AOL v čase využívania produktov Internetového bankovníctva. Takého komunikačné systémy je možné ľahko zneužiť k zisťovaniu zadávaných hesiel alebo stiahnutiu ľubovoľného súboru z používaného osobného počítača.
  • Pri využívaný produktov Internetového bankovníctva je vhodné, aby si užívateľ overil, či sa nachádza sa webovej doméne patriacej banke. Internetové stránky určené pre produktov Internetového bankovníctva vždy začínajú skratkou (https://... ). Zároveň banka odporúča overenie zabezpečenia bezpečného pripojenia k Internetu. Bezpečné pripojenie je možné si preveriť vďaka zobrazenému kľúčiku na obrazovke prostredníctvom ktorého si je možné overiť platnosť certifikátu verejného kľúču.
  • Banka upozorňuje užívateľov produktov Internetového bankovníctva, aby nereagovali na emailové správy, ktoré vyzývajú na zadanie prístupových hesiel a odkazujú na hypertextové linky odkazujúce na produkty Internetového bankovníctva.
  • Po ukončený práce s elektronickým bankovníctvom je nutné sa vždy odhlásiť, čím sa systém definitívne uzavrie a na opätovný vstup je potrebné opäť zadať vstupné identifikačné údaje.
  • Banka neodporúča zverejňovanie osobných ani prihlasovacích údajov, ako aj zasielanie identifikačných údajov a hesiel prostredníctvom e-mailu.
  • Pri využívaní produktov Internetového bankovníctva bBanka neodporúča klientom používať verejne prístupné počítače ako napr. v knižniciach alebo internetových kaviarňach.

Medzi sofistikovanejšie metódy počítačových hackerov patrí najmä takzvaný phishing, keď sa hacker dostane do počítača a zistí si z neho údaje, ktoré klient zadáva pri svojom pripojení na Internet. Takýmto spôsobom by sa mohol dostať aj k citlivým údajom, potrebným na realizáciu transakcií cez Internetové bankovníctvo, ako sú napríklad statické heslá, čísla kreditných kariet a podobne. Na realizáciu takéhoto zámeru sa používajú tzv. Spyware programy. Spyware je termín označujúci programy, ktoré bežia na počítači klienta a majú za úlohu sledovať a zapisovať spôsob, akým si klient prehliada internetové stránky, ktoré navštevuje. Spyware nie je to isté ako vírus, keďže len zaznamenáva, čo klient robí a nemení spôsob, akým pracuje počítač. V dôsledku toho nie je antivírový softvér účinný pri identifikácii a odstraňovaní spyware – je preto potrebné nainštalovať si na počítač špeciálny anti-spyware program, ktorý zabráni nepovolenému sledovaniu činností vykonávaných na počítači klienta.

Dôležité upozornenie

UniCredit Bank svojim klientom nezasiela e-mailom ani žiadnou inou formou žiadosti, ktoré vyzývajú na zadanie prístupových hesiel a odkazujú na hypertextové linky služieb internetového bankovníctva. Pokiaľ by ste obdržali takúto žiadosť, kontaktujte prosím banku, v žiadnom prípade na takéto výzvy neodpovedajte spôsobom, ku ktorému ste takto vyzývaní.

V prípade podozrenia zo zneužitia údajov alebo prístupových práv pre Internetové bankovníctvo, sa obráťte na HotLine pre Elektronické Bankovníctvo +421 2 4950 2525 alebo na bezplatnú linku UniTel 0800 180 180 (zo zahraničia +421 44 547 6870).