Kurzový lístok

24.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Technické požiadavky

Produkty internetového bankovníctva (Online Cards, Online Banking, BusinessNet, BusinessNet Professional) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, sú  webové ( HTML ) aplikácie. Užívateľ nemusí dodatočne prevádzať žiadnu špeciálnu inštaláciu na počítači. Vzhľadom k bezpečnostným nárokom, ktoré sú na internetové bankovníctvo kladené, musí počítač užívateľa  disponovať uvedeným stupňom konfigurácie.

Minimálne technické požiadavky

  • operačný systém: MS Windows 2000, XP, MS Windows Vista, Macintosh OS 10 a vyšší
  • internetové prehliadače: Microsoft Internet Explorer verzia 6.0 a vyššie, Firefox 1.5 a vyššie,
  • rozlíšenie obrazovky: 1024 x 768 – veľkosť fontu normál (Windows)
  • Javascript - sprístupnený
  • Session Cookies - sprístupnený
  • Java -  sprístupnená, verzia aplet_ MS Java alebo JDK 1.4
  • ostatné: Adobe Acrobat Reader 6.0 a vyššie

Pri iných operačných systémoch a prehliadačoch Banka negarantuje správne fungovanie služieb elektronického bankovníctva.