Kurzový lístok

28.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7090  26,3570 
USD 1,1190  1,0640 
Úplný kurzový lístok

Novinky

6.7. 2009

UniCredit Bank v produktoch BusinessNet a BusinessNet Professional sprístupnila novú funkcionalitu Trade Finance ktorá je určená pre klientov, ktorí využívajú produkty Trade Finance.

Funkcionalita Trade Finance umožňuje:

  • predkladať banke elektronické žiadosti o vystavenie bankovej záruky a žiadosti o zmenu vystavenej bankovej záruky,
  • predkladať banke elektronické príkazy na otvorenie dokumentárneho akreditívu a žiadosti o zmenu otvoreného dokumentárneho akreditívu,
  • pripravovať žiadosti o obstaranie inkasa obchodných a finančných dokumentov,
  • vytvárať šablóny žiadostí / príkazov pre bankové záruky, dokumentárne akreditívy a inkasá za účelom zjednodušenia ich obvyklej prípravy.

V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte na e-mailovej adrese: trade.finance@unicreditgroup.sk


4.6. 2009
UniCredit Bank pre klientov v roku 2009 pripravuje nemeckú a taliansku jazykovú verziu Služieb Internetového Bankovníctva. Služby budú tak prístupné v štyroch jazykových verziách – slovenskej, anglickej, nemeckej a talianskej.