Kurzový lístok

27.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7250  26,3710 
USD 1,1200  1,0650 
Úplný kurzový lístok

Bezpečnosť produktov

Bezpečnosť produktu je zaručená prostredníctvom zakódovanej výmeny informácií medzi portálom Banky a prehliadačom klienta. Zakódovanie je poskytované prostredníctvom certifikátu, ktorý poskytuje Banka. Ak klient zašle informáciu na portál banky, táto je v jeho počítači zakódovaná a odkódovaná na web stránke Banky.

Banka používa VeriSign Class 3 verejné certifikáty osobitne vystavené pre všetky typy elektronického bankovníctva. Pri prenose údajov je použité 128 bitové šifrovanie.

Produkty internetového bankovníctva umožňujú nasledovné spôsoby pre autentifikáciu užívateľa (prihlásenie užívateľa), ako aj pre autorizáciu platobných príkazov užívateľom:

Pre existujúcich užívateľov (užívateľov pôvodných produktov Internet Banking a Online Banking):

  • Heslo – len pre pasívnych užívateľov
  • GRID karta
  • Elektronický token

Pre nových užívateľov internetového bankovníctva banka ponúka nasledovné spôsoby autentifikácie užívateľa a autorizáciu platobných príkazov:

Pre produkty Online Banking (cieľový produkt internetového bankovníctva pre občanov) a BusinessNet (cieľový produkt internetového bankovníctva pre podnikateľov):

  • sms kód pre autentifikáciu užívateľa a autorizáciu platobných príkazov Užívateľ po zadaní prihlasovacieho ID užívateľa a hesla je v druhom kroku vyzvaný , aby zadal sms kód , ktorý pri prihlasovaní získa v prijatej sms správe. Sms správa s bezpečnostným sms kódom je doručená na číslo zmluvne dohodnutého mobilného telefónu užívateľa. Rovnaký spôsob je použitý pre autorizáciu platobných príkazov.
  • Elektronický token pre autentifikáciu užívateľa a autorizáciu platobných príkazov Elektronický token je zariadenie, ktoré slúži na generovanie jedinečného bezpečnostného kódu. Bezpečnostný kód z elektronického tokena je platný 30 sekúnd.

Pre produkt BusinessNet Professional (cieľový produkt internetového bankovníctva pre firemných klientov):

  • Elektronický token pre autentifikáciu užívateľa a autorizáciu platobných príkazov Elektronický token je zariadenie, ktoré slúži na generovanie jedinečného bezpečnostného kódu. Bezpečnostný kód z elektronického tokena je platný 30 sekúnd.

Pasívni užívatelia môžu naďalej pre prístup do produktov internetového bankovníctva využiť prístup pomocou hesla.

V prípade technickej podpory sa, prosím, obráťte na HotLine elektronického bankovníctva 02 / 4950 2525 , prípadne mailom na hotline@unicreditgroup.sk.

Vaše otázky radi zodpovieme aj na bezplatnej infolinke UniTel 0800 180 180 (zo zahraničia +421 44 547 6870).