Kurzový lístok

24.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Depozitár

Depozitár dôchodkových fondov

Banka vykonáva činnosť depozitára dôchodkových fondov pre dôchodkové správcovské spoločnosti od samého počiatku dôchodkového sporenia na slovenskom trhu v súlade so Zákonom o starobnom dôchodkovom sporení č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Depozitár doplnkových dôchodkových fondov

Banka vykonáva činnosť depozitára doplnkových dôchodkových fondov pre doplnkové dôchodkové spoločnosti v súlade so Zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, vykonáva funkciu depozitára pod dohľadom Národnej Banky Slovenska. Dohliada na zákonné a štatutárne obmedzenia pri investovaní finančných prostriedkov sporiteľov v dôchodkových fondoch, resp. v doplnkových dôchodkových fondoch. Denne kontroluje ocenenie aktív, výpočet čistej hodnoty majetku a výpočet hodnoty dôchodkovej jednotky v jednotlivých fondoch.