Kurzový lístok

20.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7000  26,3480 
USD 1,1250  1,0690 
Úplný kurzový lístok

Dokumentárne a zmenkové inkasá

Dokumentárne inkaso je jednoduchá forma platenia. Banka inkasuje protihodnotu predložených dokumentov alebo zmenky (zmenkové inkaso). Je mimoriadne výhodnou formou pri importe - neviaže platobné prostriedky a jeho cena je relatívne nízka.

Pri tomto nástroji ponúka banka klientom:
  • spracovanie exportných dokumentárnych inkás vrátane zaistenia akceptácie a inkasa zmenky,
  • spracovanie importných inkás vrátane zabezpečenia akceptácie a inkasa zmenky,
  • avalovanie importných zmeniek