Kurzový lístok

28.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7090  26,3570 
USD 1,1190  1,0640 
Úplný kurzový lístok

Emisie cp

Alternatívnym zdrojom financovania dlhodobých a finančne náročných investičných projektov a zámerov sú emisie cenných papierov - dlhopisov alebo akcií, ich umiestnenie na trhu a realizácia. UniCredit Bank ponúka emitentom kompletný servis pri sprostredkovaní emisií a ich umiestnení na primárnom kapitálovom trhu, počnúc posúdením finančnej situácie klienta, emisným marketingom, vypracovaním prospektu emitenta, registráciou cenného papiera v Stredisku cenných papierov SR, umiestnením na Burze cenných papierov v Bratislave, po vyplácanie výnosov a istiny prostredníctvom siete filiálok.