Zvýhodnené úvery presne pre vás

Zvýhodnené úvery presne pre vás

V UniCredit Bank podporujeme malé a stredné firmy a radi pomôžeme v rozvoji podnikania aj vám.

Zamestnajte vo svojej firme na jeden deň bankového poradcu UniCredit Bank pre malé a stredné firmy. Získate partnera, ktorý dokáže pripraviť zvýhodnené úvery presne pre vaše podnikanie.

UniCredit Bank. Ideme do toho s vami.

Naše návrhy financovania sú výhodné aj vďaka podporám od Rozvojovej banky Rady Európy (CEB), Európskej investičnej banky (EIB) alebo Európskeho investičného fondu (EIF). Spoločne zostavíme zvýhodnený úver presne pre vás.

Zavolajte nám na infolinku *1111 a rezervujte si osobné stretnutie s vaším poradcom.

EIF

JEREMIE (Joint European Resources for Micro and Medium Enterprises)

 • Typ podpory: Záruka
 • Úver: investičný alebo prevádzkový
 • Typ projektu:  investície do hmotného a nehmotného majetku, financovanie prevádzkového kapitálu súvisiaceho s investíciou alebo rozvojom, vytváraním, posilnením alebo rozšírením podnikateľských aktivít
 • Parametre spoločnosti: malý a stredný podnik podľa  definície EÚ (spoločnosť má menej ako 250 zamestnancov a jej ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR alebo bilančná suma nepresahuje 43 miliónov EUR).
 • Zakázané odvetvia:  tabakové výrobky, alkohol, zbrane, kasína, pornografia, nelegálne ekonomické aktivity, klonovanie ľudí, poľnohospodárska prvovýroba, ap. 

RSI (Risk Sharing Instrument)

 • Typ podpory: Záruka
 • Úver: investičný
 • Typ projektu: inovatívne Projekty, ako sú Investície do nových technológií, výrobkov či služieb alebo optimalizácia procesov
 • Parametre spoločnosti: malý a stredný podnik podľa  definície EÚ (spoločnosť má menej ako 250 zamestnancov a jej ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR alebo bilančná suma nepresahuje 43 miliónov EUR) alebo MID spoločnosť podľa  definície EÚ (spoločnosť má menej ako 500 zamestnancov), počítané na konsolidovanej báze
 • Zakázané odvetvia:  tabakové výrobky, alkohol, kasína, pornografia, ap.

CEB

 • Typ podpory: Lacnejšie zdroje financovania 
 • Úver: investičný úver s min. splatnosťou 4 roky, max. splatnosť nelimitovaná, výška úveru  max. 2,5 mil. EUR (zdroje z CEB nemôžu prekročiť 50% celkových nákladov na projekt, možné výnimky)
 • Typ projektu: tvorba a udržanie pracovných miest, ochrana životného prostredia, zlepšovanie životných podmienok v mestách a na vidieku
 • Náklady na projekt: 5 000 – 5 000 000 EUR
 • Parametre spoločnosti: municipality, malý a stredný podnik podľa  definície EÚ (spoločnosť má menej ako 250 zamestnancov a jej ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR alebo bilančná suma nepresahuje 43 miliónov EUR), počítané na konsolidovanej  báze
 • Zakázané odvetvia: poľnohospodárstvo, nehnuteľnosti, zbrane, tabakové výrobky, alkohol, kasína, pornografia, ap.
 • Podporu možno kombinovať s dotáciami zo štrukturálnych fondov EÚ

EIB

 • Typ podpory: Lacnejšie zdroje financovania, výhodnejšia úroková sadzba nižšia min. o 0,25 % p.a.
 • Úver: investičný úver s min. splatnosťou 4 roky, max. splatnosť nelimitovaná, financovanie pracovného kapitálu (so splatnosťou najmenej 2 roky)
 • Typ projektu: najrôznejšie druhy projektov a investičných zámerov, ako sú firemné investície do hmotného majetku (výrobná hala, technológie atď.)  i nehmotného majetku (výskum a vývoj) firiem a podnikov, financovanie pracovného kapitálu
 • Náklady na projekt: max. 25 000 000 EUR
 • Parametre spoločnosti: malý a stredný podnik podľa  definície EÚ (spoločnosť má menej ako 250 zamestnancov a jej ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR alebo bilančná suma nepresahuje 43 miliónov EUR), alebo MID spoločnosť podľa  definície EÚ (spoločnosť má viac ako 250 a menej ako 3000 zamestnancov a jej ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR alebo bilančná suma nepresahuje 43 miliónov EUR), počítané na konsolidovanej báze
 • Zakázané odvetvia: finančné služby, nehnuteľnosti, tabakové výrobky, zbrane, hazardné hry, ap.
 • Podporu možno kombinovať s dotáciami zo štrukturálnych fondov EÚ