Kurzový lístok

21.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6920  26,3400 
USD 1,1220  1,0670 
Úplný kurzový lístok

Krátkodobé úvery na tovarové záložné listy

Produkt vychádza zo zákona č. 144/98 Z. z. o skladiskovom záložnom liste a tovarovom záložnom liste, ktorého iniciátorom predlohy bola UniCredit Bank.

UniCredit Bank poskytuje klasické krátkodobé úvery na financovanie prevádzkových potrieb, zabezpečené tovarom, na ktorý bol vystavený tovarový záložný list podľa zákona č. 144/98 Z.z. s tým, že banka môže uplatňovať pohľadávku priamo na konkrétny tovar.

Výhody produktu
 • banka poskytuje krátkodobé úvery na tovar, na ktorý bol vystavený, prevedený a odovzdaný tovarový záložný list v hodnote akceptovanej bankou a zaregistrovaný na MP SR
 • tovar, ktorý poľnohospodár dopestoval a uskladnil vo svojom vlastnom sklade, je predmetom poskytovania úveru
 • tovarový záložný list je emitovaný poľnohospodárom /výstavcom/, na ktorého časť / záložný list / poskytuje banka úver
 • banka poskytuje úvery od 2 mesiacov max. do 6 mesiacov
 • úver je splatný jednorazovo, v deň splatnosti úveru
 • výšku úrokovej sadzby je možné dohodnúť individuálne
 • poplatok z objemu poskytnutej záložnej pohľadávky je možné dohodnúť individuálne
 • banka má zjednodušený schvaľovací proces
Podmienky a parametre produktu
 • banka poskytuje úver poľnohospodárovi /pestovateľ tovaru/ v závislosti od dosahovanej bonity,
 • zabezpečenie úveru: tovary /obilniny, olejniny a kukurica /
 • min. objem tovaru na zrno obilnín je 100t od 1-ného ukladateľa a 50t na ostatné tovary od 1-ného ukladateľa
 • výška a objem úveru závisí od množstva a druhu tovaru uloženého vo vlastnom sklade ukladateľa a jeho akceptačnej hodnoty