Kurzový lístok

27.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7250  26,3710 
USD 1,1200  1,0650 
Úplný kurzový lístok

Investičné úvery

Produkt je určený výhradne pre podnikateľskú klientelu, t. j. právnické a fyzické osoby so sídlom v SR, ktoré disponujú oprávnením k podnikateľskej činnosti /v agrobiznise/.

UniCredit Bank poskytuje krátkodobé alebo strednodobé investičné úvery na financovanie dodávok techniky a technológií /na investičné potreby:

 • so spätným odkupom dodávateľa
 • s podporou SOP z PPA /Sektorový operačný program a Pôdohospodárska platobná agentúra/ 2004-2006
 • ako štandardný komerčný úver

Investičný úver so spätným odkupom dodávateľa

 • banka financuje klientovi nákup novej kvalitnej mechanizácie /traktory, kombajny, rezačky, závesné zariadenia
 • podmienkou je uzatvorená zmluva o spolupráci medzi bankou a dodávateľom techniky a zmluva o úvere s odberateľom techniky
 • banka má uzatvorené zmluvy o spolupráci s najväčšími distribútormi špičkovej poľnohospodárskej techniky na Slovensku
 • banka poskytne úver od 70% - do 100% z kúpnej ceny nového stroja bez DPH formou zaplatenia faktúr

Investičný úver s podporou SOP z PPA /Sektorový operačný program a Pôdohospodárska platobná agentúra/ 2004-2006

 • banka financuje klientovi investičné projekty /stavebnú časť i technológiu/ s podporou SOP 2004 -2006
 • podmienkou je uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi PPA a poľnohospodárom a splnenie požadovaných podmienok z PPA
 • banka vedie dotačný účet pre príjem podpory z SOP bezplatne

Investičný úver ako štandardný komerčný úver

 • banka financuje klientovi investičné projekty, ktorých realizácia je kombináciou vlastných zdrojov poľnohospodára a úverových zdrojov v závislosti od dosahovanej bonity poľnohospodára


Výhody produktov:

 • banka poskytuje úvery až do 5. tich rokov
 • úver má splátkový charakter, t.j. možnosť dohodnúť splátkový kalendár s viacerými splátkami
 • výšku úrokovej sadzby je možné dohodnúť individuálne
 • poplatky /z celkového objemu poskytnutého úveru, za administráciu, z nečerpaného objemu schváleného úveru, za prevzatie žiadosti o úver..../ je možné dohodnúť individuálne
 • banka má zjednodušený schvaľovací proces

Podmienky a parametre produktov:

všeobecne

 • banka poskytuje úver klientovi v závislosti od dosahovanej bonity
 • výška a objem úveru závisí od druhu kupovanej techniky alebo objemu požadovanej podpory z SOP alebo zložitosti a finančnej náročnosti investičného projektu

zabezpečenie úveru

 • zriaďuje sa zabezpečovací prevod vlastníckeho práva na predmet financovania úveru
 • zriaďuje sa záložné právo na iný majetok, ako je predmet financovania úveru
 • zriaďuje sa záložné právo na predmet financovania úveru.