Kurzový lístok

22.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Agro úvery

Produkty sú určené výhradne pre podnikateľskú klientelu, t. j. právnické a fyzické osoby so sídlom, resp. registráciou na území SR, ktoré disponujú oprávnením k podnikateľskej činnosti ( v agrobiznise).

 Prevádzkové úvery EÚ priame platby Revolving
 Krátkodobé úvery na nadobudnuté záložné listy
 Krátkodobé úvery na tovarové záložné listy
 Platenie za tovar firemnou nákupnou kartou s možnosťou financovania prostredníctvom
      účelových úverov a POS Terminálu

 Investičné úvery