Kurzový lístok

26.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6930  26,3410 
USD 1,1140  1,0580 
Úplný kurzový lístok

Flash payment

FlashPayment Vám umožní rýchlu realizáciu cezhraničných platieb na účet príjemcu, ktorého účet je vedený v banke v skupiny UniCredit.

Vaše výhody:

  • rýchlejšia realizácia platieb,
  • výhodné dátumy valuty - jeden pracovný deň od platiteľa k príjemcovi;
  • plné využitie výhod Vášho platobného styku.
  • presné plánovanie Vašich finančných transakcií vďaka pravidlám garantovaného spracovania a stanovovania dátumu valuty v rámci skupiny UniCredit

Jednoduché a efektívne

Platbu je možné zadávať akýmkoľvek spôsobom v zmysle Obchodných podmienok na vykonávanie platobného styku. Zadávanie osobitných pokynov ani označovanie platobných príkazov špeciálnym spôsobom nie je potrebné – stačí splniť nižšie uvedené požiadavky:

Požiadavky na vyšlé prevody z účtu v UniCredit Bank na Slovensku.

  • Účet príjemcu musí byť vedený v jednej z bánk siete, uvedených nižšie.
  • Na FlashPayment sa kvalifikuje len prevod v EURO z eurového účtu (alebo prevod v miestnej mene krajiny príjemcu z príslušného účtu vedeného v mene krajiny príjemcu). Platby s konverziou, na platiteľovej alebo prijemcovej strane, nie sú realizované ako flash platby.
  • Je potrebné uviesť číslo účtu príjemcu a BIC (SWIFTovú adresu) alebo IBAN (International Bank Account Number - číslo medzinárodného bankového účtu) a BIC.

Požiadavky na došlé prevody na účet v UniCredit Bank na Slovensku.

  • Banka platiteľa musí byť jednou z bánk v rámci skupiny UniCredit.
  • FlashPayments musia byť v EURO a môžu byť pripísané len na účet vedený v EURO, resp. domácej mene, musí ísť o platby bez konverzie.
  • Vyžaduje sa číslo účtu a BIC (SWIFTová adresa) alebo IBAN (International Bank Account Number – číslo medzinárodného bankového účtu) a BIC.

Smerujte svoje platby cez našu bankovú sieť.

Zoznam bánk poskytujúcich flash platby