Kurzový lístok

24.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Swiftové produkty

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je združenie, ktoré bolo založené za účelom štandardizácie výmeny správ medzi finančnými inštitúciami prostredníctvom vlastnej telekomunikačnej siete.

UniCredit Bank využíva všetky možnosti SWIFTovej komunikácie, a tieto služby ponúkame svojim klientom. Ide o služby nazývané priamo podľa typového označenia príslušných SWIFTových správ: MT940, MT942, MT 101.

SWIFT MT940, MT942

SWIFTová správa typu MT940 slúži na odovzdávanie informácií o operáciách prevedených na bežných účtoch klienta za uzatvorený účtový deň.

SWIFTová správa typu MT942 slúži na odovzdávanie informácií o operáciách prevedených na bežných účtoch klienta v priebehu aktuálneho dňa.

UniCredit Bank umožňuje obojstranné využívanie správ typu MT940, MT942, teda:
  • odosielanie správ MT940 a MT942 z účtov vedených v UniCredit Bank,
  • prijímanie správ MT940 a MT942 z účtov vedených v iných bankách a ich predávanie klientom prostredníctvom produktov MultiCash alebo BusinessNet Professional.

SWIFT MT101

  • SWIFTová správa typu MT101 slúži na odovzdávanie platobných príkazov do banky vykonávajúcej prevodné príkazy. V praxi to znamená, že klient UniCredit Bank môže prostredníctvom uzatvorenej zmluvy debetovať účet vedený v inej banke.
  • Vykonávanie tuzemských a zahraničných úhrad na základe prichádzajúcich SWIFTových správ typu MT101 z iných bánk.