Kurzový lístok

25.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7000  26,3480 
USD 1,1170  1,0620 
Úplný kurzový lístok

SEPA platba

SEPA platba je prevod v mene euro vykonaný v rámci krajín EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ 27 + Nórsko, Island a Lichtenštajnsko), ktorý sa spracováva prostredníctvom európskeho klíringového systému spracovania prevodov EBA STEP 2 za presne definovaných pravidiel.

SEPA platba musí spĺňať tieto podmienky:

  • Mena prevodu je EUR
  • Prevod je smerovaný do / z krajín bánk prihlásených na príslušnú SEPA platobnú schému
  • Poplatková kondícia je SHA
  • Číslo účtu príjemcu je uvedené v korektnom medzinárodnom tvare IBAN
  • Swiftový kód banky príjemcu BIC nie je povinný
  • Názov príjemcu platby

Pri splnení vyššie uvedených podmienok, je SEPA platba spoplatnená rovnako ako domáca platba t.j. bez ohľadu na to, do/resp. z ktorej krajiny platba smeruje. V prípade neuvedenia názvu príjemcu banky bude klientovi účtovaný poplatok v zmysle aktuálneho cenníka za nutnú zmenu príkazu.

SEPA platba prináša nasledujúce výhody:

  • Úspora poplatkov hradených príkazcom platby, ako aj príjemcom
  • Rýchlejšie spracovanie platby, keďže správne zadaná SEPA platba je spracovaná automaticky prostredníctvom systému EBA STEP 2, teda je spracovaná efektívnejšie ako klasický korešpondenčný prevod.