Kurzový lístok

25.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7000  26,3480 
USD 1,1170  1,0620 
Úplný kurzový lístok

Firemné nákupné karty

Tento typ platobnej karty umožňuje vykonávať platby medzi dvoma podnikateľským subjektmi prostredníctvom EFT POS terminálu umiestneného u jedného z nich. Dokáže tak znížiť, prípadne až plne odstrániť manipuláciu s hotovosťou, podobne ako používanie iných platobných kariet. Na rozdiel od nich sú však možné objemy transakcií nastavené na úroveň zodpovedajúcu potrebám firiem, teda nielen zamestnancov či vrcholových zamestnancov, ale skutočne platbám, ktoré sú v podnikateľskom prostredí možné, rádovo teda i milióny korún.

V prípade, že firma, ktorej bola firemná nákupná karta vydaná splní bankou stanovené podmienky, je možné aby banka poskytla tejto firme úver, či už splátkový, revolvingový alebo kontokorentný, ktorého čerpanie bude účelovo viazané na nákup tovarov alebo služieb u určených dodávateľov a to výhradne prostredníctvom firemnej nákupnej karty. Takýto spôsob platby za tovar skracuje dobu splatnosti pohľadávok dodávateľa voči odberateľovi, keďže na svoje peniaze nemusí čakať napríklad 30 alebo i viac dní, ako býva často zvykom. Namiesto dodávateľom je teda odberateľ po túto dobu financovaný bankou prostredníctvom bankového úveru. Dodávateľ sa taktiež môže presvedčiť o platobnej schopnosti odberateľa ešte pred dodaním tovaru.

Používanie ako i prijímanie Firemných nákupných kariet prináša obojstranné výhody, teda nielen pre dodávateľa, ale aj odberateľa. Prvoradá výhoda je v možnosti získať úver jednoduchšie a za lepších podmienok, alebo v niektorých prípadoch aj bez ručenia vlastným majetkom. Úver pre odberateľa je totiž po vzájomnej dohode všetkých zúčastnených plne alebo čiastočne zabezpečený firemnou zárukou dodávateľa. Odberateľovi sa taktiež znižuje administratíva pri uhrádzaní faktúr.