Kurzový lístok

22.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Nočný trezor

Banka poskytuje svojim klientom možnosť vykonávať vklady v hotovosti na ich účet (odvod denných tržieb a pod.) v určených pobočkách banky počas 24 hodín denne prostredníctvom nočného trezoru, podľa podmienok dojednaných v osobitnej zmluve s príslušnou pobočkou banky. Banka preberá vklady v hotovosti z nočného trezoru v každom pracovnom dni a pripíše na účet klienta sumu skutočne zistenú pri komisionálnom prevzatí hotovosti. Alternatívnou možnosťou vykonávať vklad v hotovosti na komisionálne spracovanie na pobočkách banky je vklad hotovosti v uzavretých obaloch. Tento je možné vykonávať v čase pokladničných hodín, na základe osobitného písomného dojednania s príslušnou pobočkou banky.