Kurzový lístok

24.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Termínované vklady

Termínovaný vklad bez možnosti výberu


Tento produkt ponúka banka klientom - podnikateľom za nasledovných obchodných podmienok:
 • minimálna výška vkladu je 3.319,39 EUR
 • fixná úroková sadzba
 • lehota viazanosti finančných prostriedkov môže byť podľa výberu klienta 7, 14, 21 dní, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24 mesiacov,
 • spôsob pripisovania úrokov (mesačne alebo na konci lehoty viazanosti) dohodne banka s klientom v zmluve,
 • možnosť stanovenia individuálnych úrokových sadzieb,
 • možnosť automatickej obnovy vkladu.

Termínovaný vklad s možnosťou predčasného výberu


Obchodné podmienky tohto produktu sú:
 • minimálna výška vkladu je 3.319,39 EUR 
 • fixná úroková sadzba
 • lehota viazanosti finančných prostriedkov môže byť podľa výberu klienta 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24 mesiacov,
 • možnosť predčasného výberu bez výpovednej lehoty alebo s uplatnením výpovednej lehoty,
 • možnosť automatickej obnovy vkladu s úrokovou sadzbou platnou v deň obnovy vkladu,
 • v prípade prolongácie vkladu sa úroky kapitalizujú - pripisujú k istine, alebo sa môžu previesť na iný účet.

Termínovaný vklad v cudzej mene


Podmienky, za ktorých ponúka banka tento produkt:
 • základný vklad je minimálne 3 000 USD (príp. ekvivalent v inej mene),
 • fixná úroková sadzba
 • lehota viazanosti finančných prostriedkov môže byť podľa výberu klienta 1, 3, 6, 9, 12, mesiacov,
 • vedený v cudzích menách USD, CHF, GBP, CZK, CAD,
 • úroková sadzba stanovená bankou platí do dňa ukončenia lehoty viazanosti,
 • v prípade obnovenia vkladu platí bankou vyhlásená úroková sadzba,
 • možnosť predčasného výberu s uplatnením alebo bez uplatnenia výpovednej lehoty.
 • možnosť automatickej obnovy vkladu s možnosťou kapitalizácie úrokov.