Kurzový lístok

26.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6930  26,3410 
USD 1,1140  1,0580 
Úplný kurzový lístok

Finančné zmenky

Finančná zmenka je prevoditeľný cenný papier, ktorý môže majiteľ v priebehu doby splatnosti previesť na iné právnické alebo fyzické osoby. Obsahuje všetky náležitosti podľa Zmenkového a šekového zákona č. 191/1950 Zb.

Obchodné podmienky tohto produktu sú nasledovné:

  • platnosť zmenky je min.14 dní až 1 rok odo dňa vystavenia,
  • vystavená je na EUR a USD
  • zmenková suma pre podnikateľské subjekty je 3319,39 EUR (resp. 2 500,- USD) a ďalej na sumy v tisícoch, 
  • zmenka je splatná na obchodnom mieste banky, kde bola vystavená,
  • klient nadobúda finančnú zmenku za diskontovanú sumu, t.j. zníženú o úrokový výnos.

Zmenky možno použiť na:

  • vyrovnávanie záväzkov voči obchodným partnerom indosovaním (prevod rubopisom) finančných zmeniek na iné osoby, pričom využíva finančnú zmenku ako platobný prostriedok,
  • odpredajom (eskontom) zmenky pred lehotou splatnosti, t.j. možnosť získania finančných prostriedkov v prípade neočakávanej potreby,
  • použiť ako zabezpečovací prostriedok