Cash pooling

UniCredit Bank ponúka širokú paletu služieb pre riadenie a optimalizáciu likvidity, Cash Pooling je produkt určený klientom, ktorí pôsobia v prepojených skupinách.

Hlavné výhody pre klienta:
  • všetci členovia skupiny (veľkí aj tí najmenší) získavajú výhodné úrokové sadzby, a to pri vkladoch i úveroch, vyplývajúce z celkovej pozície skupiny
  • pre klienta nie je potrebné účtovať o pôžičkách v skupine, pretože úver poskytuje banka a nie člen skupiny, čo má priaznivý dopad na daňovú uznateľnosť nákladových úrokov
  • alokáciu nákladov a výnosov (priame benefity z Cash Poolingu) vyplývajúcu z úrokov
Banka klientom ponúka:
  • Reálny Cash Pooling - medzi účtami zaradenými do systému prebiehajú na zistenie konsolidovaného stavu reálne pohyby peňazí, o ktorých treba účtovať
  • fyzická koncentrácia prostriedkov na hlavnom účte bez návratu na jednotlivé účty systému
  • fyzická koncentrácia prostriedkov na hlavnom účte s následným návratom na jednotlivé účty systému
  • Fiktívny Cash Pooling - pre zistenie konsolidovaného zostatku neprebiehajú medzi jednotlivými účtami systému žiadne transakcie
  • benefity vyplývajúce zo zaradenia účtu do systému sú alokované priamo na jednotlivé účty systému
  • benefity sú pripisované len na jeden (hlavný) účet; ostatné účty sú reálne úročené sadzbou, ako by v systéme zaradené neboli