Kurzový lístok

25.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7000  26,3480 
USD 1,1170  1,0620 
Úplný kurzový lístok

Bežný účet

je prostriedkom na realizovanie platobného a zúčtovacieho styku. Otvorenie a vedenie tohto účtu v banke je podmienkou na poskytovanie väčšiny ďalších služieb podnikateľom.

Charakteristika účtu:

 • umožňuje občanom, právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, priebežne bez časového obmedzenia vkladať a vyberať peňažné prostriedky,
 • banka vedie účty v eurách a v cudzích menách: USD, CHF, GBP, CZK, CAD, PLN, DKK
 • základný vklad na účte je 33,19 EUR  / 30 USD, príp. ekvivalent v inej mene,
 • minimálny zostatok 33,19 EUR / 30 USD, príp. ekvivalent v inej mene,
 • vykonávanie bankových operácií s prostriedkami na účte a ich úročenie sa začína dňom zaúčtovania prostriedkov na účet a končí dňom, ktorý predchádza ich výberu,
 • kreditné úroky sa vypočítajú z denných zostatkov a pripisujú sa na účet na konci mesiaca

Výhody súvisiace s využívaním bežného účtu:

 • banka poskytuje celú škálu nástrojov platobného styku - tuzemského i zahraničného, hotovostného i bezhotovostného,
 • riadenie peňažných tokov klientmi - jednorazovými alebo opakujúcimi sa prevodmi dočasne voľných finančných prostriedkov s cieľom ich optimálneho využitia,
 • možnosť získania krátkodobého úveru v EUR (úverového rámca) na preklenutie nedostatku finančných prostriedkov pri splnení obchodných podmienok stanovených bankou,
 • možnosti informovania sa o stave a pohyboch na účte,
 • iné možnosti v súvislosti s používaním bežného účtu:
  • otvorenie účtu sociálneho resp. rezervného fondu - rovnaké úročenie ako pri bežnom účte , poplatky sú zahrnuté v paušálnom poplatku za vedenie a transakcie na bežnom účte v EUR,
  • používanie domácich a medzinárodných platobných kariet a šekov,
  • hotovostné vklady prostredníctvom nočného trezoru,
  • predaj prostriedkov v cudzích menách na služobné cesty