Kurzový lístok

24.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Cash management

UniCredit Bank v záujme spokojnosti svojich klientov neustále rozširuje paletu produktov a služieb Cash Managementu, pričom využíva všetky dostupné progresívne metódy moderného bankovníctva. Medzi najdôležitejšie služby v tejto oblasti patrí efektívne riadenie finančných tokov.

UniCredit Bank poskytuje okrem štandardného hotovostného a bezhotovostné platobného styku množstvo služieb, v ktorých sa spája klasické internetové či elektronické bankovníctvo s možnosťami celej škály Swiftových produktov alebo rôznych variantov správy účtov pomocou Cash poolingu nielen v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, ale aj v rámci celej bankovej skupiny UniCredit Group.

UniCredit Bank v spolupráci s klientom spoločne analyzujú potreby danej spoločnosti a tak navrhujú optimálne riešenie na mieru podľa požiadaviek klienta.