Kurzový lístok

22.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,7010  26,3490 
USD 1,1150  1,0600 
Úplný kurzový lístok

Profil investora

Regulačný režim MiFID stanovuje, že bankoví zamestnanci majú poskytovať čo najlepšie možné investičné poradenstvo v oblasti finančných nástrojov. Zabezpečenie takéhoto vysokého štandardu vyžaduje efektívnu komunikáciu: Banka sa musí uistiť, že klient je v stave zhodnotiť všetky dôsledky plánovaných transakcií. Za týmto účelom sa spoločne s klientom zostavuje komplexný profil investora.

V prípade ak klient nie je ochotný poskytnúť informácie požadované zo zákona, banka môže poskytnúť len obmedzený rozsah činností.

Bez rozsiahlej výmeny informácií medzi bankou a klientom nemôže byť komplexná ochrana investora zaručená.

Profil investora musí byť zostavený pred uzavretím zmluvy s klientom. Pri realizácii každej novej transakcie musí byť profil investora prehodnotený a aktualizovaný. Pri konzultácii, počas ktorej je profil investora zostavený spoločne s investorom, klient svoj profil podpíše a prevezme jednu kópiu.

Komplexný profil investora pre "neprofesionálnych klientov"

Len úplný profil investora je základom pre vzťahového manažéra pri poskytovaní najlepšieho možného poradenstva klientovi a odporúčaní finančných nástrojov, ktoré sú v súlade s príslušnými

  • investičnými cieľmi,
  • vedomosťami a skúsenosťami,
  • finančnou situáciou a
  • ochotou podstúpiť riziko klienta.

Informácie o finančnom nástroji poskytované vzťahovým manažérom prispievajú k poskytnutiu pravdivého a vyrovnaného obrazu klientovi o príležitostiach a rizikách plánovaných transakcií. Veľmi dôležitým aspektom je stanovenie ochoty klienta podstúpiť riziko.

Link"Informácie o investíciách. Zverejnenie rizika"

Skrátený profil investora pre "profesionálnych klientov"

MiFID stanovuje, že pre „profesionálnych klientov“ má byť tiež zostavený "skrátený profil investora". V tomto prípade nie je potrebné určiť klientove skúsenosti a znalosti finančných nástrojov, pretože požadované odborné znalosti môžu byť považované za samozrejmé.