Kurzový lístok

21.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6920  26,3400 
USD 1,1220  1,0670 
Úplný kurzový lístok

Kategórie investorov

Banka ako obchodník s cennými papiermi, je zo zákona povinná akúkoľvek fyzickú osobu alebo právnickú osobu (klient banky), ktorej ako obchodník s cennými papiermi poskytuje investičnú službu alebo vedľajšiu službu, klasifikovať do troch nasledovných kategórií:

  • neprofesionálni klienti.
  • profesionálni klienti.
  • oprávnené protistrany.

LinkKategórie investorov podrobne

Na základe poskytnutých informácií bude každý klient zaradený do jednej z týchto kategórií a bude podliehať stupňu ochrany stanovenému pre príslušnú kategóriu.

Modifikácia stupňa ochrany na žiadosť klienta.

Potom, ako sú klienti bankou zaradení do určitej kategórie investorov, tí, ktorí spĺňajú relevantné právne požiadavky (overenie vykonáva banka) môžu písomne požiadať o zaradenie do inej kategórie. Tým pádom môžu získať vyšší alebo nižší stupeň ochrany.