Kurzový lístok

21.10.2016  Nákup Predaj
CZK 27,6920  26,3400 
USD 1,1220  1,0670 
Úplný kurzový lístok

Žiadatelia a výška podpory

Podmienky získania projektov v oblasti regionálnej infraštruktúry a životného prostredia, žiadatelia, ako aj možná výška podpory závisia od konkrétneho operačného programu. Detailné informácia Vám poskytneme na našich pobočkách alebo na adrese ecc@unicreditgroup.sk

ŽIADATELIA PROJEKTOV

 • obec alebo jej organizácia,
 • vyšší územný celok alebo jeho organizácia,
 • obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie zabezpečujúce rozvoj
  priemyslu a vybraných služieb,
 • obec v póloch rastu alebo v záujmovom území pólov rastu.
 • mestská časť s počtom obyvateľov nad 1 000, v mestách s viac ako 15 000 obyvateľmi,
 • úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • neziskové organizácie, cirkvi, združenia,
 • právnické osoby oprávnené na podnikanie vo verejnej mestskej a medzimestskej osobnej doprave,
 • združenia miest a obcí, mikroregióny,
 • fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie,
 • správcovia povodí jednotlivých vodných tokov.
 • právnické osoby oprávnené na podnikanie s vlastníckym podielom minimálne 34 % vo vlastníctve sektoru verejnej správy.
 • vodárenský podnik.

VÝŠKA PODPORY

 • 95 % oprávnených výdavkov, výnimka: 100 % organizácia štátnej správy a vyššie územné celky pri obnoviteľných zdrojoch energie
 • minimálna výška príspevku 3 -8 mil. Sk, maximálna výška príspevku 50 - 200 mil. Sk, v prípade verejného osvetlenia až 250 000 eur a priemyselných parkov až 6 – 10 mil. eur.

MODEL FINANCOVANIA

pre žiadateľov je prípustný len priebežný refundačný systém financovania.

TRVANIE PROJEKTOV

odporúčaná doba realizácie projektu je max. 20 mesiacov, v prípade priemyselných parkov a verejného osvetlenia 36 mesiacov, prípadne časové ohraničenie nie je určené